Verejný strelecký pretek, M-800 o pohár predsedu Košického samosprávneho kraja 2015.

Dňa 06. septembra 2015 sa podľa kalendára streleckých podujatí uskutočnil 6. ročník verejného streleckého preteku, M-800 o pohár predsedu Košického samosprávneho kraja 2015, ktorý zorganizovala Obvodná poľovnícka komora Košice.

Do súťaže sa prihlásilo 9 strelcov z rôznych OPK (Košice, Humenné, Spišská Nová Ves a Bardejov). Rozhodcovský zbor pracoval zložení: Stanislav Minárik (hlavný rozhodca), Ing. Gabriel Vukušič, Martin Dziak, Ing. Peter Petergáča a Ing. Pavel Vaščák.

Prvým výstrelom o 10:15 hod. začalo napätie, ktoré skončilo až vyhodnotením posledného terča redukovaného diviaka.

Po zosumarizovaní bodov prišiel čas na vyhlásenie výsledkov. Podľa očakávania a skúsenosti z minulých ročníkov súťaže, sa už akosi štandardne na prvom mieste umiestnil kolega z OPK Spišská Nová Ves, pán Miloslav Jánoš. Dosiahol počet bodov 793 a výkonnostnú triedu: Majster streľby. Gratulujeme. Na druhom mieste s počtom bodov 776 a I. výkonnostnou triedou, sa umiestnil náš domáci člen Ing. Róbert Danko. V tesnom rozdiele bodov za ním skončil na treťom mieste Ing. Ondrej Dvouletý, 773 bodov, I. výkonnostná trieda, rovnako náš člen.

Úspešný strelci boli odmenení pohármi, medailami a diplomami.
Nechýbali ani hodnotné ceny.

Všetci strelci disponovali mimoriadnou disciplínou počas celej súťaže, za čo im chcem poďakovať. Rovnako tak moja vďaka patrí organizačnému týmu za hladký priebeh celej akcie.

Poľovníctvu zdar.

Ing. Gabriel Vukušič podpredseda OPK Košice